Marktwaarde

WAARDERING MARKTWAARDE

Project: Marktwaarde waardering corporatie

Bijzonder: Dit is een heel technisch en cijfermatig proces en tegelijkertijd gaat het om de juiste waardering van het object in de specifieke woonwijken: volop in je vakkennis dus.

Er werd ons gevraagd de marktwaarde van het bezit van de corporatie te bepalen voor de jaarrekening met behulp van het Taxatie Management systeem en met in achtneming van het handboek. Op grond van de Woningwet dienen woningcorporaties voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde. Invoering van de marktwaarde als waarderingsgrondslag is voor veel woningcorporaties ingrijpend en vergt een grote omslag in de wijze waarop het waarderingsproces wordt uitgevoerd. Het waarderingshandboek heeft het doel te ondersteunen in het proces om tot waardering op marktwaarde te komen.

” Dat is een hele technische mond vol, maar wij kauwen daar graag op.”

AANPAK

Samen met corporatie en accountant wordt bepaald voor welke systematiek uit het handboek gekozen wordt voor de marktwaardering: de full of de basis-versie. In de basis waardering worden vanuit het handboek alle parameters voorgeschreven die worden gebruikt bij de berekening. Bij de full versie is een aantal vrijheden te benutten met een betere waardering als gevolg.

De belangrijkste stap is het verzamelen en controleren van de objecten en de objectkenmerken. Dit omvat niet alleen woningen, maar ook parkeervoorzieningen, bedrijfspanden, zorgvastgoed en maatschappelijk vastgoed. Daarna worden de economische en modelparameters vastgesteld, al dan niet met het gebruik van de vrijheidsgraden. Dit wordt vastgelegd in een uitgangspuntendocument. Alle input wordt in het Taxatie Management Systeem gezet en in verschillende taxatierondes wordt de marktwaarde bepaald. In een verantwoordingsdocument worden alle stappen en gemaakte keuzes omschreven.

RESULTAAT

Een juiste waardering voor de jaarrekening, niet meer, niet minder.

VRAGEN?

Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen snel contact op.