HERONTWIKKELING MARIASCHOOL IN HEINO

Project: herontwikkeling en verkoop Mariaschool

Bijzonder: De herbestemming van de monumentale school naar wonen werd een realistische ontwikkeling door verbinding, doordat we de juiste partijen samen wisten te brengen.

“Een mooie vraag: wat te doen met een monumentaal leegstaand schoolgebouw op een ruime kavel op een mooie plek aan de rand van een dorp?”

AANPAK
Er was reeds een transformatiestudie met advies vanuit de monumentencommissie aanwezig. Hierin waren verschillende mogelijkheden voor herbestemming onderzocht en uitgewerkt. Deze studie vormde de basis voor ons advies en verdere stappen. De school heeft binnen het bestemmingsplan diverse mogelijkheden en ook het terrein aan de achterzijde van de school is geschikt voor (woning)bouw. Een combinatie van particulier en een bouwondernemer zagen we als meest geschikte potentiele koper(s). We kozen daarom voor een openbare verkoop waarbij de kandidaten mochten inschrijven. Tijdens de bezichtigingsdagen hebben we zowel bouwondernemers als particulieren uitgenodigd en samengebracht.

RESULTAAT

De school is inmiddels verkocht aan een particulier en aan de achterzijde van de school wordt gebouwd aan een aantal eengezinswoningen.

VRAGEN?

Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen snel contact op.